Amar Gaan Bulei Nemi Tate Lyrics in Odia

ଆମର ଗାଁ ବୁଲେଇ ନେମି ତତେ Amar Gaan Bulei Nemi Tate Lyrics in Odia, the latest Odia song is sung by Human Sagar. The song lyrics are penned by Rajesh Pradhan. Music composed by Narendra Deep. Music Label OK Odia Music. Starring Roshan & Anushka.

Song: Amar Gaan Bulei Nemi Tate
Singer: Human Sagar
Song Lyrics: Rajesh Pradhan
Music Director: Narendra Deep
Music Label: OK Odia Music
Starring: Roshan & Anushka

Amar Gaan Bulei Nemi Tate Lyrics in Odia

ଆମର ଗାଁ ବୁଲେଇ ନେମି ତତେ
ମୋର ମା କହିଛେ ମୋତେ
ହୋ ଆମର ଗାଁ ବୁଲେଇ ନେମି ତତେ
ମୋର ମା କହିଛେ ମୋତେ

ଆମର ଗାଁ ବୁଲେଇ ନେମି ତତେ
ମୋର ମା କହିଛେ ମୋତେ

ଇ ଶିଲି ସିଲି ପବନ ଝରଣା ର ପାଣି
କୁଇଲିର କୁହୁ ସୁଁବୁରେ ରେ ସଜନି
ଏ ବେବି ଵେବି ବେବି ମୋର କିୟୁଟି ବେବୀ
ଦିଲ ଭିତରେ ମୋର ଆଙ୍କିଛେ ତୋର ଛବି
ତୋର ସୁନ୍ଦରୀ ଚେହେରା ଦେଖି ପ୍ରିଆରେ
ତୋର ମୁଲକି ହସି ଦେଖି କରି ପ୍ରିଆରେ
ଆରେ ଖୁସି ହେବା ମୋର ମାଆ କେତେନି କେତେ

ଆମର ଗାଁ ବୁଲେଇ ନେମି ତତେ।
ମୋର ମା କହିଛେ ମୋତେ
ହୋ ଆମର ଗାଁ ବୁଲେଇ ନେମି ତତେ।
ମୋର ମା କହିଛେ ମୋତେ

ତୋର ଏସି ଆଦାୟେ ୟେ ଆଙ୍ଖୋ କା କାଜଲ
ମୋର ଦିଲ କେ ଚୁରା ସି ତୋର ନେନା
ୟେ ବାରିସ କା ମୋସମ୍ ଛମ ଛମ୍ ପେର କା ପାୟଲ
ମୋତେ ପାଗଳ କରି ଦେସି ସୁନା

ହୋ ତୋର ୟେଶି ଆଦାୟେ ୟେ ଆଙ୍ଖୋ କା କାଜଲ
ମୋର ଦିଲ କେ ଚୁରା ସି ତୋର ନେନା
ୟେ ବାରିସ କା ମୋସମ୍ ଛମ ଛମ୍ ପେର କା ପାୟଲ
ମୋତେ ପାଗଳ କରି ଦେସି ସୁନା

ହେ ରାନୀ ରାନୀ ରାନୀ ମୋର ଗେହ୍ଲେଇ ରାନୀ
କଥା ମାନି ଜା ସତେ ହାଏରେ ସଜନୀ

ହେ ରାନୀ ରାନୀ ରାନୀ ମୋର ଗେହ୍ଲେଇ ରାନୀ
କଥା ମାନି ଜା ସତେ ହାଏରେ ସଜନୀ

ତୋର ସୁନ୍ଦରୀ ଚେହେରା ଦେଖି ପ୍ରିଆରେ
ତୋର ମୁଲକି ହସି ଦେଖି କରି ପ୍ରିଆରେ
ଆରେ ଖୁସି ହେବା ମୋର ମାଆ କେତେନି କେତେ

ଆମର ଗାଁ ବୁଲେଇ ନେମି ତତେ।
ମୋର ମା କହିଛେ ମୋତେ
ହୋ ଆମର ଗାଁ ବୁଲେଇ ନେମି ତତେ।
ମୋର ମା କହିଛେ ମୋତେ

ଖୁବସୁରତ ଚେହେରା ୟେ
କମସିନ ନିଗାହେନ୍ ।
ପାଗଳ କରସି ଜାନେ ଜାନା
ତୋର ମଥା ଥି ସିନ୍ଦୁର ତୋର ହାତ ରେ କଙ୍ଗନ

ପିନ୍ଧେଇ ଦେମିରେ ସଜନା
ହୋ ଖୁବସୁରତ ଚେହେରା ୟେ
କମସିନ ନିଗାହେନ୍ ।
ପାଗଳ କରସି ଜାନେ ଜାନା
ତୋର ମଥା ଥି ସିନ୍ଦୁର ତୋର ହାତ ରେ କଙ୍ଗନ
ପିନ୍ଧେଇ ଦେମିରେ ସଜନା

ହେ ସୁନ ସୁନ୍ ଶୁନ ମୋର ଫୁଲେଇ ରାନୀ
ମନା ନାଇ କରବୁ ତୁଇ ରେ ସଜନୀ
ହେ ସୁନ ସୁନ୍ ଶୁନ ମୋର ଫୁଲେଇ ରାନୀ
ମନା ନାଇ କରବୁ ତୁଇ ରେ ସଜନୀ

ତୋର ସୁନ୍ଦରୀ ଚେହେରା ଦେଖି ପ୍ରିଆରେ
ତୋର ମୁଲକି ହସି ଦେଖି କରି ପ୍ରିଆରେ
ଆରେ ଖୁସି ହେବା ମୋର ମାଆ କେତେନି କେତେ

ଆମର ଗାଁ ବୁଲେଇ ନେମି ତତେ
ମୋର ମା କହିଛେ ମୋତେ
ହୋ ଆମର ଗାଁ ବୁଲେଇ ନେମି ତତେ
ମୋର ମା କହିଛେ ମୋତେ

ଆମର ଗାଁ ବୁଲେଇ ନେମି ତତ
ମୋର ମା କହିଛେ ମୋତେ
ହୋ ଆମର ଗାଁ ବୁଲେଇ ନେମି ତତେ
ମୋର ମା କହିଛେ ମୋତେ

Music Video of Amar Gaan Bulei Nemi Tate Song

MORE SONGS IN ODIA:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here